Raport Symfonii i Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na temat przyszłości zawodów księgowych.

Raport powstał na bazie ankiety przeprowadzonej wśród uczestników konferencji online „Księgowy na rynku pracy – nowe wyzwania w dobie cyfryzacji życia gospodarczego” zorganizowanej 14 kwietnia 2021 roku przez Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP dla nauczycieli i dyrektorów szkół kształcących w zawodach technik rachunkowości oraz technik ekonomista, a także na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród członków Stowarzyszenia z całej Polski – zawodowych księgowych, właścicieli oraz pracowników biur rachunkowych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

Liczne wyzwania wynikające z pandemii i przejścia na pracę zdalna, przy jednocześnie dynamicznie zmieniających się i niepozbawionych błędów przepisach, sprawiają, że ostatnie kilkanaście miesięcy to prawdziwy sprawdzian dla księgowych. To także czas kiedy ich wartość i pozycja w firmach wzrasta, a nowe kompetencje stają się kluczowe dla sprawnego prosperowania firm i podejmowania przez nie słusznych decyzji. Nowy księgowy to nie tylko skrupulatny rachmistrz, to przede wszystkim sprawny analityk i doradca dla biznesu. Jak w tej rzeczywistości odnajdują się szkoły, które przygotowują nowe kadry i kształcą przyszłych księgowych?

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP i Symfonii!

Pozostałe aktualności