Jerzy Koniecki: Zawód księgowego wymaga pilnego zdefiniowania

Kiedyś postawiono na rynek. Życie jednak pokazało, że rynek nie zweryfikował kompetencji księgowych. Wszyscy zgodnie przyznają – zarówno przedsiębiorcy, jak i sami księgowi – że jakość usług księgowych spadła. Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem będzie ustalenie i wprowadzenie pewnych zasad certyfikacji – mówi Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Krzysztof Koślicki: Ministerstwo Finansów do końca września 2022 roku wydłużyło prekonsultacje na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego. Czeka na głosy w debacie, dotyczące także dostępu do zawodu. Podstawą do merytorycznej dyskusji na ten temat jest dokument „Zawód księgowego – kierunki rozwoju”. Jakie są oczekiwania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) po tych prekonsultacjach? Jakiego wyniku spodziewają się Państwo?

Jerzy Koniecki: Prekonsultacje prowadzone przez Ministerstwo Finansów (MF) to bardzo ważna inicjatywa. Bardzo nam na niej zależało, ponieważ od kilku lat walczyliśmy o zdefiniowanie zawodu. Nasze starania nasiliły się w marcu ubiegłego roku – po podpisaniu przez SKwP i MF deklaracji o współpracy, dotyczącej m.in. dokonania próby zdefiniowania zawodu księgowego. Inicjatywa resortu ma też związek z naszą, szeroko zakrojoną akcją prowadzoną m.in. w ankietach i badaniach, dzięki którym chcemy poznać, jakie jest podejście do zawodu księgowego, jakie są wobec niego oczekiwania i co na temat mają do powiedzenia sami księgowi, a jeszcze bardziej odbiorcy naszych usług, czyli przedsiębiorcy.

(...)

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/podatki/zawod-ksiegowego-wymaga-pilnego-zdefiniowania-jerzy-koniecki,515621.html

Pozostałe aktualności