Komitet Standardów Rachunkowości przedkłada do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”. Celem aktualizacji standardu jest konieczność dostosowania zapisów w KSR Nr 2 do zmienionych przepisów prawa (w tym ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Komitet bardzo liczy na aktywne włączenie się Państwa w dyskusję nad tym dokumentem. Jesteśmy otwarci na Państwa wszelkie propozycje i sugestie.

Prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy do projektu w terminie do 31 grudnia 2023 roku na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-aktualizacji-ksr-nr-2-podatek-dochodowy

Pozostałe aktualności