SKwP kontynuuje wyjaśnianie problemów wywołanych przez uregulowania tzw. Polskiego Ładu. Prezentujemy stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawach związanych ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Uzyskana odpowiedź na pismo SKwP z 16 lutego 2023 r. (ZG/SEK/LL/168/2023) dotyczy przepisów przejściowych do nowelizacji z 9 lutego 2022 r. (Dz.U. poz.807) w zakresie rozliczenia sprzedaży środka trwałego oraz różnic remanentowych. Uzyskaliśmy również potwierdzenie korzystnego stanowiska w sprawie składki na ubezpieczenia zdrowotne od wynagrodzeń osób, pełniących różne funkcje w stowarzyszeniach (chodzi o osoby wyłonione w wyborach).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią obu pism.

 

Odpowiedź MZ z dnia 20 marca 2023 r.

Pismo SKwP z dnia 16 lutego 2023 r.

Pozostałe aktualności