Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych (KSeF) prawdopodobnie trafi na posiedzeniu sejmu w kwietniu lub maju bieżącego roku.

Jego poprawiona wersja (z 22 lutego 2023 r.) zawiera wiele zmian w stosunku do wersji pierwotnej z 30 listopada 2022 r.

SKwP aktywnie włączyło się w proces konsultacji projektowanych przepisów i z satysfakcją może odnotować, że część zgłoszonych uwag została uwzględniona.

Najnowszy projekt zakłada niewielkie przesunięcie terminów wprowadzenia przepisów:

  • podatnicy VAT czynni mają wystawiać faktury przez KSeF od 1 lipca 2024 r.
  • pozostali podatnicy (czyli zwolnieni) mają wystawiać faktury przez KSeF od 1 stycznia 2025 r.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wszyscy podatnicy (także zwolnieni) będą zmuszeni odbierać (pobierać) z KSeF faktury wystawione dla nich przez podatników VAT czynnych już od 1 lipca 2024 r. Faktury wystawione przez pozostałych podatników (zwolnionych)  trafią do KSeF od 1 stycznia 2025 r. i wtedy również te faktury będą odbierane (pobierane) przez KSeF.

Oznacza to, że od 1 lipca 2024 r. na korzystanie z KSeF muszą być gotowi także podatnicy zwolnieni z VAT, którzy otrzymują faktury potwierdzające zakupy (wydatki). Wystawca faktury ustrukturyzowanej nie będzie miał obowiązku przekazania jej w innej postaci (np. papierowej lub jako plik PDF).

Jest to rewolucyjna zmiana dla około 3 milionów podatników, w szczególności:

  • zarejestrowanych jako VAT czynni,
  • przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podmiotowego,
  • innych jednostek (np. stowarzyszeń), które nie są przedsiębiorcami, a korzystają ze zwolnienia podmiotowego,
  • osób fizycznych uzyskujących przychody z tzw. najmu prywatnego.

Dla większości podatników KSeF będzie wielkim wyzwaniem organizacyjnym.

Odliczanie czas zacząć…

Leszek Lewandowicz,
doradca podatkowy, sekretarz ZG SKwP

Pozostałe aktualności