• Opublikowana została zaktualizowana wersja wzoru struktury logicznej FA(2) na ePUAP.
  • Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą funkcjonowały równocześnie dwie wersje struktur logicznych – FA(1) oraz FA(2).

29 czerwca 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP (numer wzoru 2023/06/29/12648) opublikowany został zaktualizowany wzór struktury logicznej FA(2).

Zaktualizowana struktura logiczna FA(2) opracowano w oparciu o:

  • opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych,
  • postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT.

Harmonogram dalszych działań związanych z publikacją nowej struktury logicznej FA(2):

  • w lipcu 2023 r. udostępnione zostanie środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej wraz z dokumentacją,
  • 1 września 2023 r. udostępnione zostanie środowisko produkcyjne.

Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą obwiązywały równocześnie obie wersje – obecnie obowiązująca struktura logiczna FA(1) oraz nowa struktura logiczna FA(2).

Wzór zaktualizowanej struktury dostępny jest również na stronie podatki.gov.pl w sekcji KSeF Struktury dokumentów XML

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/ksef---zaktualizowana-wersja-wzoru-struktury-fa2

Pozostałe aktualności