Krajowy System e-Faktur dla wielu przedsiębiorców wydaje się być tematem mglistym. Przecież obowiązkowy KSeF będzie „dopiero” od lipca 2024. Tymczasem Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz enova365 pokazują, że wyzwań związanych z KSeF jest niemało. Nie należy bagatelizować tego tematu:
Agnieszka Gajewska, SKwP: - Wdrożenie KSeF na pewno będzie dla biura rachunkowego i jego klientów sporą rewolucją. Klienci są przyzwyczajeni do tego, że przynoszą, albo – coraz częściej – wysyłają w formie elektronicznej bądź zamieszczają w chmurze skany dokumentów, które wymagają ujęcia w księgach rachunkowych i podatkowych.
Piotr Świergoń, enova365: - Największym wyzwaniem przy tworzeniu narzędzi do integracji z KSeF w systemie enova365 było zaprojektowanie ich w taki sposób, aby nie wymagały one od użytkowników wykonywania dużej liczby dodatkowych czynności.
Upewnij się, że jesteś świadomy wyzwań związanych z wdrożeniem KSeF.
(...)

Pozostałe aktualności