9 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF od dnia 1 lipca 2024 r. Na razie projekt nie jest jednak dostępny ani na stronie Rządowego Centrum Legislacji, ani na stronie Sejmu.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do projektu z marca br.

Po analizie projektu będziemy prezentować wyjaśnienia i uwagi dotyczące planowanych zmian. Już obecnie można jednak stwierdzić, że przepisy są skomplikowane i nie zawsze jednoznaczne.

Należy mieć nadzieję, że przepisy zostaną dopracowane w trakcie dalszych prac legislacyjnych, a podatnicy będą mieli odpowiednio dużo czasu na zapoznanie się z nimi oraz na właściwe przygotowanie organizacyjne i techniczne.

Leszek Lewandowicz
doradca podatkowy, sekretarz ZG SKwP

11.05.2023 r.

Pozostałe aktualności

close