KSeF#1 – Aktualizacja 23-06-2023 r.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych (KSe-F) prawdopodobnie trafi na posiedzeniu Sejmu w kwietniu lub maju bieżącego roku.

Poprawiona wersja projektu (z dnia 22.02.2023 r.) zawiera szereg zmian w stosunku do wersji pierwotnej z 30 listopada 2022 r.[1]

SKwP aktywnie włączyło się w proces konsultacji projektowanych przepisów i z satysfakcją może odnotować, że część zgłaszanych uwag została uwzględniona.

Najnowszy projekt zakłada niewielkie przesunięcie wprowadzenia przepisów:

  • podatnicy VAT czynni mają wystawiać faktury przez KSeF od dnia 1 lipca 2024 r.
  • pozostali podatnicy (czyli zwolnieni) mają wystawiać faktury przez KSeF od dnia 1 stycznia 2025 r.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wszyscy podatnicy (także zwolnieni) będą zmuszeni odbierać (pobierać) z KSeF faktury wystawione dla nich przez podatników VAT czynnych już od dnia 1 lipca 2024 r. Faktury wystawione przez pozostałych podatników (zwolnionych) trafią do KSeF od 1 stycznia 2025 r. i wtedy również te faktury będą odbierane (pobierane) przez KSeF. [2]

Powyższe oznacza, że od 1 lipca 2024 r. na korzystanie z KSeF muszą być gotowi także podatnicy zwolnieni z VAT, którzy otrzymują faktury potwierdzające zakupy (wydatki). Wystawca faktury ustrukturyzowanej nie będzie miał obowiązku przekazania takiej faktury w innej postaci (np. papierowej lub jako plik typu PDF).[3]

Jest to rewolucyjna zmiana na około 3 milionów podatników, w szczególności:

  • zarejestrowanych jako VAT czynni,
  • przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podmiotowego,
  • innych jednostek (np. stowarzyszeń), które nie są przedsiębiorcami, a korzystają ze zwolnienia podmiotowego,
  • osób fizycznych uzyskujących przychody z tzw. najmu prywatnego.

KSeF będzie wielkim wyzwaniem organizacyjnym dla większości podatników.

Odliczanie czas zacząć…

Leszek Lewandowicz

doradca podatkowy, sekretarz ZG SKwP

23.06.2023 r.

____________

[1] Ustawa została uchwalona w dniu 16 czerwca 2023 r. i skierowana do Senatu; zmiany w stosunku do projektów zostaną omówione w kolejnych częściach.

[2] W ustawie uchwalonej 16 czerwca 2023 r. wprowadzono mechanizm, który wielu podatnikom zwolnionym z VAT (o ile nie wystawiają faktur dla innych podatników) w zasadzie pozwoli nie korzystać z KSeF; zgodnie z projektowanym art. 106gb ust. 6, w przypadku gdy nabywca nie jest podatnikiem VAT czynnym, podatnik jest obowiązany zapewnić temu nabywcy dostęp do faktury ustrukturyzowanej, jeżeli nabywca nie zwolni podatnika z tego obowiązku, poprzez podanie kodu umożliwiającego bezpośredni dostęp do faktury w KSeF oraz danych umożliwiających zidentyfikowanie tej faktury albo oznaczenie tym kodem faktury przekazanej nabywcy w postaci papierowej lub w innym formacie elektronicznym;

[3] Obowiązki wynikające z art. 106gb ust. 6 mogą spowodować, że sprzedawcy będzie najwygodniej fakturę dla podatnika innego niż VAT czynny po prostu wydrukować; w przeciwnym wypadku musiałby odbierać od nabywcy dodatkowe oświadczenie o zwolnieniu z tego obowiązku. Nowe podejście jest bardzo dobrym i wygodnym rozwiązaniem dla licznych nabywców zwolnionych z VAT, ale spowoduje dodatkowe komplikacje u sprzedawców, którzy wiele faktur będą wystawiać w postaci ustrukturyzowanej, a następnie i tak drukować; należy więc mocno zrewidować twierdzenia o proekologicznym wpływie KSeF.

Pozostałe aktualności

close