Pełniejsza ocena KSeF będzie możliwa po zaprezentowaniu przez MF przepisów wykonawczych oraz struktur informatycznych (czyli dopiero jak poznamy szczegóły KSeF). Projekt ustawy zawiera tylko ogólny zarys wyzwania, z jakim będą musieli zmierzyć się księgowi.

Wejście KSeF w pełnym zakresie zostało nieznacznie rozłożone w czasie, o czym rozstrzygają przepisy przejściowe (epizodyczne).

Przede wszystkim do dnia 31 grudnia 2024 r. podatnicy korzystający ze zwolnienia „podmiotowego” (art. 113 ust. 1 i 9) lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione „przedmiotowo” nie będą mieli obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych poprzez KSeF, czyli jeszcze będą mogli wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej.

Również do 31 grudnia 2024 r. będzie dopuszczalne wystawianie faktur elektronicznych lub faktur w postaci papierowej przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W powyższych przypadkach podatnik będzie jednak miał możliwość wcześniejszego rozpoczęcia wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Ponadto do końca 2024 r. wszyscy podatnicy (także VAT czynni) będą mogli wystawiać paragony z NIP nabywcy na kwotę do 450 zł, stanowiące tzw. faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy. Sposób dokumentowania sprzedaży za pomocą paragonów z NIP nabywcy jest co do zasady narzucany przez sprzedawcę, który może wcześniej zaprzestać wystawiania „faktur uproszczonych” i zamiast paragonów z NIP nabywcy na kwotę do 450 zł brutto, wystawiać faktury ustrukturyzowane.

Od 1 stycznia 2025 r. wystawienie paragonu z NIP nabywcy ma być nadal możliwe, ale do każdego takiego paragonu (bez względu na kwotę do 450 zł lub ponad 450 zł) sprzedawca będzie zobowiązany wystawić fakturę ustrukturyzowaną, którą nabywca co do zasady odbierze z KSeF.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden przepis przejściowy (art. 10 nowelizacji). Do czynności dokonanych przed dniem 1 lipca 2024 r., w stosunku do których termin wystawienia faktury upływa po dniu 30 czerwca 2024 r. i dla których w tym terminie nie wystawiono faktury, będą stosowane  przepisy nowe. Oznacza to, że jeśli fakturę dotyczącą sprzedaży z czerwca, podatnik VAT czynny wystawi w lipcu (termin upływa 15 lipca), to będzie już zobowiązany do wystawienia jej w postaci ustrukturyzowanej.

Leszek Lewandowicz,
doradca podatkowy, sekretarz ZG SKwP

Pozostałe aktualności