• Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur.
  • Warto już dziś zacząć działać w tym systemie, żeby dobrze przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.
  • Podobne rozwiązania standaryzujące system wystawiania faktur są wprowadzane w różnych krajach na całym świecie.
  • MF i KAS rozpoczynają ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma uruchomiona w Polsce 1 stycznia 2022 r. Na zasadzie dobrowolności umożliwia podatnikom wystawianie, otrzymywanie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. KSeF to liczne korzyści dla przedsiębiorców, w tym:

  • Wprowadzenie jednego standardu e-faktury
  • Skrócony do 40 dni (z 60-ciu) czas oczekiwania na zwrot podatku VAT
  • Brak kosztów archiwizacji faktur – w KSeF będą one przechowywane 10 lat
  • Brak konieczności wystawiania duplikatów faktur i łatwiejsze korygowanie
  • Mniejsze ryzyko popełnienia błędów przy wystawianiu faktury

 

KSeF na razie nieobowiązkowy

Okres fakultatywnego korzystania z KSeF obowiązuje od stycznia 2022 roku do końca czerwca 2024 roku. W tym czasie każdy przedsiębiorca może wystawiać faktury KSeF. Może również wystawiać faktury w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej). To podatnik decyduje, które faktury chce wystawiać w jaki sposób.

Warto znaleźć partnera biznesowego, który chciałby już teraz przygotowywać się do korzystania z KSeF. Można wspólnie testować działanie systemu, a nawet wystawiać i odbierać faktury poświadczające realne transakcje. To najlepszy sposób na przygotowanie się do wejścia obowiązku wystawiania faktur w KSeF od 1 lipca.

– radzi Krzysztof Rogowski, kierownik projektu KSeF w Ministerstwie Finansów.

Należy pamiętać, że obecnie w przypadku wystawienia faktury za pomocą KSeF, niezbędna jest zgoda nabywcy na otrzymywanie faktur w KSeF. Zgoda może zostać wyrażona w dowolnej formie. Jeżeli odbiorca faktury nie wyraził akceptacji, o której mowa powyżej, to sprzedawca może wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, z tym zastrzeżeniem, że powinna ona być następnie przesłana nabywcy w postaci z nim uzgodnionej, np. mailowo w postaci pliku pdf.

Co ważne rozpoczęcie korzystania z KSeF wymaga pewnych działań od samego przedsiębiorcy. Na przykład trzeba się samemu uwierzytelnić w systemie i nadać odpowiednie uprawnienia. Biuro księgowe nie zrobi tego za nas.

– podpowiada Krzysztof Rogowski.

(...)

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Pozostałe aktualności

close