• Już dziś warto zalogować się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i testować jego możliwości.
  • Sposób logowania będzie się różnił w zależności od tego, czy użytkownikiem jest osoba fizyczna, czy spółka.
  • Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają na ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF mikroprzedsiębiorcom.

Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Wdrożenie obligatoryjnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF co do zasady nastąpi 1 lipca 2024 r.

Dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r.

(...)

Więcej informacji: Ministerstwo Finansów

Pozostałe aktualności