Więcej aktualności znajdziesz na rachunkowosc.com.pl


Jest ostateczna wersja projektu ustawy wprowadzającej obowiązkowy Krajowy System e-Faktur
Ministerstwo Finansów przedstawiło ostateczną wersję projektu ustawy wprowadzającej obowiązkowy Krajowy System e-Faktur.

16.03.2023

Webinar "Bilans księgowy"

Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy, sekretarz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Zarządu Głównego w Warszawie oraz Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, gościł na webinarium „Bilans Księgowy”. Tematem rozmowy był Krajowy System e-Faktur.

Szerzej na ten temat będziemy pisać na łamach wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ.

3.03.2023

Projekt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – konferencja uzgodnieniowa

  • 16 lutego 2023 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania.
  • W spotkaniu uczestniczyli: szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk, zastępca szefa KAS Mariusz Gojny, dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych.
  • Zaprezentowany został docelowy model KSeF, uwzględniający korekty projektu wprowadzone po konsultacjach publicznych.

17.02.2023

Zmiany w projekcie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

  • Ministerstwo Finansów przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania.
  • 31 stycznia 2023 r. wdrożenie KSeF było tematem spotkania z cyklu Dialog z Biznesem. Uczestnikom spotkania zaprezentowaliśmy korekty projektu, które są wynikiem rozmów z rynkiem.
  • Propozycja zmian zakłada m.in. przesunięcie wejścia w życie KSeF z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. oraz wyłączenie z KSeF faktur konsumenckich.

3.02.2023

Czy powiększy się szara strefa?
"KSeF to system na niespotykaną dotąd skalę i zasięg, dlatego jeden wspólny termin dla wszystkich podmiotów (dużych i mikro, podatników czynnych i zwolnionych, podmioty typu OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia czy Fundacje nie prowadzące działalności gospodarczej czy chociażby Komitety Rodzicielskie) to krok nieodpowiedzialny. W realiach życia, spotykam się z sytuacjami, kiedy podatnicy nie potrafią wystawić zwykłej, papierowej faktury, nie obsługują najprostszych narzędzi elektronicznych. Jak oni a ciągu tak krótkiego czasu zdołają nabyć umiejętności związane z obsługą KSeF?" - Aneta Lech, przewodnicząca Komisja Biur Rachunkowych przy SKwP , doradca podatkowy.

5.01.2023

Masowa likwidacja przedsiębiorstw w dobie Krajowego Systemu e-Faktur
Począwszy od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy dobrowolnie mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur, tym samym przygotowując się do obowiązkowego wdrożenia e-faktur od 2024 roku.

4.01.2023

Konsultacje w Ministerstwie Finansów KSeF przez ekspertów SKwP
W czwartek 15 grudnia br. odbyły się w Ministerstwie Finansów konsultacje dotyczące Krajowego systemu e-Faktur.

15.12.2023

Projekt powszechnego fakturowania elektronicznego w konsultacjach publicznych

  • Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania.
  • To drugi etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy od 2024 r.

5.12.2022

System e-Faktur w e-mikrofirmie

  • 6 października 2022 roku udostępniona została zaktualizowana wersja aplikacji e-mikrofirma.
  • Aplikacja została zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).

11.10.2022

 

 

close