• Planowane jest, że od 1 września 2023 roku zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej FA(2).
  • FA(2) ułatwi przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.
  • Polscy przedsiębiorcy od ponad roku mają możliwość dobrowolnego wystawiania e-faktur poprzez KSeF.

Zaktualizowana struktura logiczna FA(2) opracowana została w oparciu o:

  • opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych,
  • postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT.

Planowany harmonogram

Robocza struktura logiczna FA(2) opublikowana została w celu umożliwienia dostosowania systemów informatycznych do projektowanych zmian. Dodatkowo założony został następujący harmonogram dalszych działań związanych z publikacją nowej struktury:

  • Struktura logiczna – publikacja na ePUAP w czerwcu 2023 r.
  • Środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej wraz z dokumentacją – udostępnienie w lipcu 2023 r.
  • Środowisko produkcyjne – udostępnienie 1 września 2023 r.

Planowane jest, że od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpi obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) zacznie obowiązywać w trakcie fakultatywnego KSeF. Ułatwi to przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 roku.

Miejsce publikacji

Robocza wersja struktury logicznej FA(2) zostanie udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur oraz na stronie Portalu podatkowego w zakładce Struktury dokumentów XML. Dodatkowo na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Pliki do pobrania KSeF zamieszczone są zmiany w strukturze logicznej FA(2) w porównaniu do FA(1).

KSeF w znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu

Jednolity standard e-Faktury ma uprościć proces dokumentowania transakcji, przyspieszyć i zautomatyzować wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów. Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych – w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.

 

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/ksef/wyjasnienia-ksef/publikacja-roboczej-wersji-struktury-logicznej-fa-2/

Pozostałe aktualności