Krajowy System e-Faktur

Webinar "Bilans księgowy"

Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy, sekretarz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Zarządu Głównego w Warszawie oraz Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu,
gościł na webinarium „Bilans Księgowy”.

Tematem rozmowy był Krajowy System e-Faktur.

 

Szerzej na ten temat będziemy pisać na łamach wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ.