Poważne błędy legislacyjne w przepisach o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) skłaniają senatorów do odrzucenia ustawy. Tymczasem eksperci postulują jej naprawę.

Paweł Rochowicz

Senat obraduje nad ustawą wprowadzającą powszechne elektroniczne fakturowanie dla celów VAT. Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma być uruchomiony w lipcu 2024 r. Ministerstwo Finansów deklaruje, że jest gotowe na tę rewolucję od strony technicznej, a ustawa ma zagwarantować jej ramy prawne.

W Senacie okazało się jednak, że przy konstruowaniu ustawy popełniono błędy, które naruszają konstytucyjne zasady dobrego prawodawstwa. Senackie biuro legislacyjne zauważyło, że wzór tak istotnego dla rozliczeń podatku dokumentu, jakim jest faktura VAT, powinien być ogłoszony w rozporządzeniu ministra finansów. Tymczasem ustawa przewiduje, że wzór ustrukturyzowanej faktury (tj. właściwej dla nowego systemu) ma być po prostu ogłoszony w internecie. Podobne zastrzeżenia dotyczyły ogłaszania wzorów innych dokumentów dla celów VAT.

W takiej sytuacji senacka Komisja Finansów Publicznych i Budżetu zarekomendowała Senatowi odrzucenie ustawy w całości. Wprawdzie senatorowie przyznawali podczas obrad, że podobne zastrzeżenia do ustaw podatkowych już się zdarzały, ale postanowili dłużej nie przymykać oczu na takie legislacyjne niedoróbki. Głosowanie w Senacie nad tą ustawą jest przewidziane na czwartek.

Gdyby doszło do odrzucenia ustawy w całości, Sejm może jedynie ponownie ją uchwalić bez żadnych zmian. Tymczasem w Senacie pojawiły się postulaty wprowadzenia merytorycznych poprawek. Konfederacja Lewiatan proponuje np. wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym, która złagodziłaby skutki wysokich kosztów dostosowania systemów księgowych do wymogów KSeF.

Inny ważny postulat dotyczy nowego art. 106gb ust. 6 ustawy o VAT odnoszącego się do wystawiania faktur dla podmiotów, które nie są czynnymi podatnikami. Przepis ma pozwolić podatnikom zwolnionym z VAT, którzy występują jako nabywcy, na niekorzystanie z nowego systemu (bo i tak nie wystawiają faktur VAT). Jak zauważa doradca podatkowy Leszek Lewandowicz ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, może dojść do tego, że takie faktury po prostu będą drukowane.

(...)

13.07.2023
Czytaj cały artykuł ⇒ Rzeczpospolita/Podatki

Pozostałe aktualności

close