W trakcie briefingu prasowego, który odbył się w piątek rano (19 stycznia 2024 r.) Minister Finansów, Andrzej Domański, ogłosił, że wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nie nastąpi w 2024 roku. Termin implementacji zostanie ogłoszony po przeprowadzeniu audytu systemu przez podmiot wyłoniony w przetargu, który ma zostać opublikowany jeszcze dziś.

Minister Finansów Andrzej Domański zaznaczył, że obecny status przygotowań nie pozwala na wdrożenie obowiązkowego KSeF w 2024 roku. Podkreślił przy tym, że KSeF jest niezbędnym składnikiem polskiego systemu podatkowego i zostanie wdrożony tak szybko, jak to możliwe, z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w kraju:

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której polskie firmy nie mogą wystawiać faktur. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której stabilność obrotu gospodarczego jest zagrożona. Nie możemy dopuścić do paraliżu i bałaganu na kształt Polskiego Ładu. 

– argumentował pan Andrzej Domański.

Warto podkreślić, że wnioski przedstawione w trakcie briefingu prasowego są zbieżne ze stanowiskiem SKwP wyrażonym w Piśmie SKwP do Ministra Finansów z 5 stycznia 2024 r. (pełna treść pisma dostępna jest pod adresem: https://skwp.pl/aktualnosc/pismo-skwp-do-ministra-finansow-w-sprawie-ksef/).

Mając również na uwadze zasygnalizowaną podczas briefingu konieczność niezwłocznej intensyfikacji konsultacji ze środowiskami przedsiębiorców, SKwP ponownie deklaruje gotowość do eksperckiego wsparcia w celu poprawy istniejących rozwiązań legislacyjnych w zakresie KSeF oraz do włączenia się do akcji promocyjnej KSeF z wykorzystaniem kanałów informacyjnych SKwP.

Pozostałe aktualności

close