Szanowni Państwo,

Przekazujemy kolejny komunikat dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Czekając na pakiet przepisów zwanych Tarczą antykryzysową pracodawcy i pracownicy mają wiele problemów z ustalaniem świadczeń dla pracowników.

Dziś omówię stan prawny i możliwości przedłużenia zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 z tytułu nieprzewidzianego zamknięcia, żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których dziecko uczęszcza.

Niektórym rodzicom i opiekunom wczoraj zakończył się okres 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego z w/w przyczyn przysługujący się na podstawie specustawy tj. Ustawy z dnia 02 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie z 11 marca 2020r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

został wydłużony termin, w którym nie funkcjonują żłobki, przedszkola i szkoły i inne placówki do których dzieci uczęszczają do dnia 10 kwietnia 2020r.

Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze uchwalonej podstawy prawnej zwiększającej ilość dni na które może być przyznany dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Rodzice lub opiekunowie zostający w domach ze swoimi dziećmi, którzy nie mają już prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają wątpliwości jakie świadczenie im się teraz może przysługiwać i jakie wnioski mogą składać.

ZUS wyjaśnia:

W związku z tym - do czasu wejścia w życie ustawy - osoba, która chce wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca br. może:

złożyć oświadczenie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki, które jest wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy (kolejny) okres

Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten (oświadczenie) zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów

albo

wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym

Do wypłaty zasiłku opiekuńczego wymagane są dokumenty na ogólnych zasadach, w tym wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (w tym przypadku, skoro decyzja o zamknięciu placówek miała miejsce 20 marca br., to należy uznać, że jest to nieprzewidziane zamknięcie placówki). W takim przypadku, po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r., taki wniosek będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Magdalena Sobiak
specjalista ds. kadr i płac,
wykładowca Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP