Laptop na biurku oraz jedna dłoń trzyma sprawozdania a druga dotyka klawiatury komputera

  • Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF) zostały opublikowane informacje przydatne do sporządzania i badania sprawozdania finansowego.
  • Będą tam również zamieszczane odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. korzystania z rozwiązań przewidzianych w pakiecie Tarczy antykryzysowej.
  • Pytania prosimy przesyłać na sf-covid@mf.gov.pl.

Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła na okres sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Aby zapewnić prawidłową realizację tego obowiązku, 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Ze względu na wyjątkową sytuację, w jakiej znalazły się jednostki i ich kierownicy w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, na stronie internetowej MF zostały zamieszczone informacje przydatne podczas sporządzania i badania sprawozdania finansowego (zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego).

Dodatkowo w specjalnej zakładce będą publikowane odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące:

  • sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii,
  • ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych, które wynikają ze skorzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej.

Pytania można zgłaszać na adres sf-covid@mf.gov.pl.

close