Dla zapewnienia płynności i spójności procesu opiniowania aktów prawnych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Zarząd Główny podjął uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekspertów SKwP oraz powołania Koordynatora Zespołu Ekspertów SKwP, którym w kadencji 2023-2026 został dr. hab. Waldemar Dotkuś, prof. PANS w Głogowie.


Aktualnie, tj. na dzień 22 maja 2024 r. wpisanych na Listę Ekspertów SKwP zostało 113 osób.

Każda osoba zainteresowana wpisem na Listę Ekspertów SKwP, powinna uprzednio wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy (dostępny "TUTAJ") oraz uzyskać rekomendację właściwego miejscowo Oddziału Okręgowego SKwP.

⇒ Regulamin funkcjonowania Zespołu Ekspertów SKwP


 

Wykaz aktów prawnych opiniowanych przez ekspertów SKwP

Stanowiska zgłoszone
w ramach konsultacji publicznych

Inicjatywy SKwP dotyczące opiniowania projektów aktów normatywnych

 

Proces opiniowania rozporządzeń

 

Proces legislacyjny

Rządowe Centrum Legislacji