Szanowni Państwo, w tej zakładce znajdą Państwo szereg raportów, badań, ciekawych publikacji.

Zapraszamy do lektury!

 

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

Jesteśmy instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem         i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczymy            w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych              i wdrożeniowych, przygotowujemy raporty, sporządzamy ekspertyzy oraz pełnimy funkcje doradcze. Wspieramy szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Promujemy stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań, a szczególnie dużą wagę przywiązujemy do tych badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

 

Raport o szkolnictwie niepublicznym w Polsce 2019

- raport Our Kids

Znajdą w nim Państwo następujące kwestie:

- Różnice między edukacją publiczną i niepubliczną, a także prywatną i społeczną,

- Rozmiar sektora niepublicznego i zmiany w tym zakresie na przestrzeni lat,

- Wyniki sektora niepublicznego a publicznego

- Koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach niepublicznych,

- Powody wyboru placówek niepublicznych i ich ocena (na podstawie naszego ogólnopolskiego badania Our Kids).

Raport 2019 w wersji elektronicznej

 

 

MOJE S@MOPOCZUCIE W E-SZKOLE

- raport z badań UMCS

Raport „Moje samopoczucie w e-szkole” jest kolejnym głosem w dyskusji na temat skutków e-edukacji. Uzupełnia dotychczas opublikowane wyniki badań prowadzonych przez różne ośrodki akademickie o pomijane w tym dyskursie kwestie zdrowia uczniów i ich dobrego samopoczucia – pojęcia te wciąż jeszcze niezbyt często łączone są z różnymi aspektami życia szkolnego.

Przeprowadzone badania są częścią szerszego projektu badawczego „Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych” realizowanego pod kierownictwem dr hab. Izabelli M. Łukasik, prof. UMCS przez zespół badawczy z Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS. Celem badań było poznanie subiektywnego samopoczucia ucznia w e-szkole.

Raport  w wersji elektronicznej