Centrum Edukacji Nauczycieli

tel. 22/ 583 49 30

faks 22/ 622 77 81

e-mail: sekretariat@skwp.pl

Rachunek bankowy

PKO BP

46 1020 1156 0000 7102 0007 5093

Należności za szkolenia należy wpłacać w terminie wyznaczonym przez Organizatora na rachunek bankowy.