Przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce powstała niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli pod nazwą „Centrum Edukacji Nauczycieli”, z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 5, 00-443 Warszawa.

Nowo utworzona placówka będzie organizowała i prowadziła działalność, polegającą na doskonaleniu zawodowym nauczycieli, jak również kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych szkół i placówek.

Centrum Edukacji Nauczycieli uzyskało wpis nr 166/NPDN/2020 do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli

Księgowy na rynku pracy – nowe wyzwania w dobie cyfryzacji życia gospodarczego

- Stoicie na początku drogi młodych ludzi i możecie im wskazać, że wybranie zawodu księgowego to dobra droga – podkreślała w wystąpieniu otwierającym konferencję dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych „Księgowy na rynku pracy – nowe wyzwania w dobie cyfryzacji życia gospodarczego” Bożena Wilk – biegły rewident, Skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Przybliżenie nowych trendów występujących na rynku pracy w obszarze zawodów związanych z rachunkowością, a także umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami ze szkół kształcących w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, skupiającym w swoich szeregach potencjalnych pracodawców, to główne cele, zorganizowanej przez Oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie, Łodzi i Radomiu, konferencji online „Księgowy na rynku pracy – nowe wyzwania w dobie cyfryzacji życia gospodarczego”.
Cele wydarzenia są spójne z priorytetami Ministra Edukacji i Nauki, który objął konferencję patronatem honorowym, dotyczącymi podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych poprzez zaangażowanie zarówno nauczycieli, pracodawców, jak i organizacji pozarządowych w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

W spotkaniu, moderowanym przez Monikę Fibich – zastępcę Dyrektora Placówki oraz Angelikę Marciniak – przewodniczącą Klubu Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych działającego w strukturach Oddziału w Warszawie SKwP, udział wzięli nauczyciele, dyrektorzy szkół kształcących w zawodach ekonomicznych z terenu województw łódzkiego i mazowieckiego oraz Partnerzy wydarzenia – przedstawiciele firm InsERT S.A. oraz spółki SAGE.

Uczestników konferencji, zebranych przed ekranami monitorów, powitali Jerzy Koniecki – prezes Zarządu Głównego oraz Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP i Bożena Wilk – Skarbnik Zarządu Głównego i Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP, podkreślając jak wielką rolę odgrywają nauczyciele szkół ponadpodstawowych na wybór przez młodych ludzi swojej ścieżki kariery.

– Chcielibyśmy przyciągnąć dydaktyków nauczających rachunkowości i przedmiotów ekonomicznych, aby wspólnie szerzyć i podnosić rangę zawodu księgowego wśród młodzieży, którą kształcą – podkreślał Jerzy Koniecki.

Część merytoryczną spotkania otworzył dr hab. prof. US Stanisław Hońko – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, który w swoim wystąpieniu starał się odpowiedzieć na pytania: kim jest księgowy, jak globalizacja wpływa na rachunkowość, jak technologia zmienia pracę księgowych, jak pandemia zmieniła pracę księgowych, a także jak uczyć przyszłych księgowych oraz co w dobie nauczania zdalnego jest naprawdę niełatwe – jak przyciągnąć uwagę uczniów aby chętniej słuchali wykładowcy niż kupowali buty w Internecie J Profesor Hońko miał w tej kwestii wiele ciekawych pomysłów, z których część z nauczycieli na pewno chętnie skorzysta.

Aneta Lech – prawnik, doradca podatkowy, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy SKwP w swojej prezentacji, poświęconej wpływie nowoczesnych technologii na współpracę i komunikację z biurem rachunkowym, wielokrotnie nawiązywała do swojego przedmówcy, bowiem omawiali zagadnienia wzajemnie się przenikające.

Konferencję zamknął panel dyskusyjny poświęcony nowoczesnym technologiom i tym czego należy uczyć młodzież, która chce związać swoje życie zawodowe z księgowością, poprowadzonym przez Agnieszkę Gajewską – biegłego rewidenta, wiceprezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska księgowych, dydaktyków oraz firm informatycznych - Dorota Lipińska - dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, Bożena Wilk - biegły rewident, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Bożena Kontna - biegły rewident oraz Bogdan Zatorski ze spółki Sage.

W trakcie konferencji przeprowadzona została ankieta oceniająca stan przygotowania uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach technik rachunkowości i technik ekonomista do przyszłego wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą księgowością, przygotowana wspólnie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i spółkę Sage, która może być kolejnym ciekawym głosem w dyskusji na temat przygotowania do pracy przyszłych księgowych i jak kształcić przyszłych księgowych aby przygotować ich do pełnienia roli zaufanych doradców przedsiębiorców, biznesu.

14.04.2021

Centrum Edukacji Nauczycieli

Praktyczne aspekty prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej zatrudnionych pracowników – konferencja dla młodzieży

Pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zorganizował 10 marca br. konferencję, dla uczniów klas drugich i trzecich kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości, pod hasłem „Praktyczne aspekty prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej zatrudnionych pracowników”. Spotkanie poprowadzone w formie online moderowały nauczycielki – Monika Fibich i Angelika Marciniak.

- Mam nadzieję, że młodzież po spotkaniach z naszymi ekspertami nabierze większego zainteresowania, odwagi i pewności do rozwoju w kierunku finansowo-księgowym – podkreślał, otwierając spotkanie, Jerzy Koniecki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jednocześnie zwracając uwagę na fakt, że zawód księgowego jest coraz mocniej związany z nowoczesnymi technologiami przez co staje się jeszcze bardziej interesującym wyborem dla młodych ludzi, doskonale poruszających się w świecie nowoczesnych technologii.

W części merytorycznej spotkania wykładowcy związani z Oddziałem Okręgowym w Warszawie SKwP: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista ds. kadr i płac, wieloletni menedżer działów HR w międzynarodowych korporacjach, Jacek Kędziora – adwokat specjalizujący się w prawie pracy
i ubezpieczeniach społecznych oraz Ewa Skórzewska – biegły rewident, główna księgowa nadzorująca dział zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi, poprowadzili wykłady na następujące tematy:

  • Kiedy możemy otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za pracę?
  • Pracownik w sądzie pracy – najczęściej występujące przyczyny sporu pomiędzy stronami
    stosunku pracy.
  • Kiedy wynagrodzenie za pracę podlega zmniejszeniu lub potrąceniu?

Młodzież wzięła również udział w dwóch konkursach – „Wynagrodzenia” i „Prawo pracy” sprawdzających wiedzę zdobytą w trakcie prelekcji.

W spotkaniu, stanowiącym kontynuację prowadzonych przez O/O w Warszawie prelekcji dla uczniów kształcących się na kierunkach ekonomicznych, udział wzięło 236 uczniów ze szkół z Warszawy, Żyrardowa, Ostrołęki, Jasieńca, Pułtuska i Siedlec.

11.03.2021