Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i przesłanie do organizatora formularza zgłoszenia uczestnictwa (LINK).

Koszt uczestnictwa w konferencji: 1100 zł + 23% VAT

Dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uczestników poprzednich edycji konferencji:        990 zł + 23% VAT

Istnieje możliwość udziału w jednym dniu konferencji.

Koszt uczestnictwa w jednym dniu: 600 zł + 23% VAT oraz

dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uczestników poprzednich edycji konferencji:        540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

  • udział w konferencji online
  • materiały szkoleniowe w formie prezentacji - dostępne online
  • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej

Płatności za konferencję należy dokonać na konto: 46 1020 1156 0000 7102 0007 5093                                      z dopiskiem: KADRY i PŁACE 2021.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konferencji lub jej odwołania.

Warunki rezygnacji:

Bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji musi nastąpić w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na konferencji wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów uczestnictwa.

Wymagania sprzętowe:

  • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
  • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
  • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • Głośniki lub słuchawki

KONTAKT I INFORMACJE:

Formularz zgłoszenia można również przesłać w formacie pdf (dokument do pobrania poniżej)                        za pośrednictwem faksu: 22/ 622 77 81 lub e-maila: sekretariat@skwp.pl

Informacji udziela Natalia Kogut, tel. +48 22/ 583 49 30, tel. kom. +48 606 631 700,                                          e-mail: sekretariat@skwp.pl