Maja CHODACKA, była radca prawny, aktualnie sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, specjalista ds. prawa pracy.

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, była radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, praktyk i specjalistka z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego, od kilkunastu lat dydaktycznie zajmująca się problematyką prawa pracy.

Piotr WOJCIECHOWSKI, adwokat, inspektor pracy, wykładowca akademicki, publicysta, ekspert prawa pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, od 2004 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. Obecnie wykłada prawo pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Collegium Humanum, Wyższej Szkole Menadżerskiej, publikuje książki i artykuły prasowe,  oraz uczestniczy w konferencjach tematycznych związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy. 

Monika IWANIEC, prezes Zarządu w grupie kapitałowej AUDITPLUS.

Biegły rewident, doradca podatkowy, audytor wewnętrzny,  project manager IPMA, specjalista HR, Compliance Officer, FICA London, MBA. Absolwentka: Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katowicach, Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, Ecole Superieure de Commerce we Francji oraz University of Strathclyde. Obecnie doktorantka na wydziale prawa Krakowskiej Akademii oraz na wydziale finansów Uniwersytetu Ekonomicznego - zajmuje się analizą instytucjonalną prawa. Uzyskała międzynarodowe tytuły oraz certyfikaty: m.in. w zakresie zarządzania projektami: Certified Project Manager IPMA; w zakresie inżynierii finansowej: Expert En Banque Et Ingenierie Financiere; w zakresie systemów compliance: FICA London ICA oraz ACO.  Jest  trenerem Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie z potwierdzonymi kompetencjami w 6 obszarach certyfikacji. 25 lat doświadczenia w zakresie finansów, kadr i płac  oraz audytu. Jest autorką licznych publikacji i wywiadów.

Ewa BIELECKA, specjalista ds. prawa pracydługoletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku administracja oraz wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Specjalista prawa pracy, długoletni pracownik działu prawnego Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie. Wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – na Politechnice Koszalińskiej, wykładowca prawa pracy w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, doświadczony trener.

 

Ewa SKÓRZEWSKA, biegły rewident, specjalista z zakresu płac.

Pełni funkcję głównego księgowego w Teatrze Lalka w Warszawie, w którym odpowiada także za nadzór oraz doradztwo w obszarze kadrowo-płacowym i zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzi szkolenia z zakresu płac na kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.

Magdalena SOBIAK, specjalista ds. kadr i płac.

Praktyk w zakresie prowadzenia działów kadr i płac z 25-letnim stażem. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce od 2007 r. Specjalizuję się w ubezpieczeniach społecznych oraz naliczaniu świadczeń dla pracowników, osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz innych zatrudnionych. Pomaga przedsiębiorcom ustalać optymalną politykę płacową i przeprowadza audyty płacowe. Absolwentka studiów wyższych na kierunku zarządzanie i marketing oraz studiów podyplomowych – BHP i ochrona środowiska.

Elżbieta Młynarska-Wełpa, menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w administracji kadrowo-płacowej.

Wykładowca, ekspert prawa pracy z zakresu wynagrodzeń, sporządzania list płac i dokonywania potrąceń i zajęć komorniczych, specjalista w dziedzinie umów zlecenia i o dzieło, składek ZUS, zasiłków, podatków związanych z wynagrodzeniami. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA dla HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie menedżerskie zdobywała tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach outsourcingowych. Autorka wielu publikacji z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy, umów i składek ZUS, zasiłków i podatków. Konsultant i trener biznesu. Specjalizuje się w coachingu managerskim.

Aldona SALAMON, specjalista ds. kadr i płac, wykładowca SKwP, dyrektor ds. kadr i płac Xella Polska Sp. z o.o.

Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem, absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, zarządzanie personelem. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz z prawem ubezpieczeń społecznych. Wieloletni wykładowca na kursach i szkoleniach z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw oraz dla zaawansowanych). Współautorka i autorka wielu publikacji oraz licznych tekstów tematycznych.

close