Zgłoś / zaktualizuj biuro rachunkowe

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Format XXXXXXXXX


Dane biura

Dane rejestrowe

Format XXXXXXXXX

Dane kontaktowe

Format XXXXXXXXX

Oddziały

Aktywność biura w internecie / mediach społecznościowych *

Członek wspierający SKwP *

Czy właściciel biura rachunkowego jest członkiem zwyczajnym SKwP? Czy przynajmniej jeden ze wspólników biura rachunkowego jest członkiem zwyczajnym SKwP? *

Sygnatariusz etyki zawodowej SKwP *

Czy biuro rachunkowe świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości? *

Oświadczenia


Profil

Zgody

W razie pytań lub problemów z zapisem do bazy – tel. 22 583 49 40