Dane uczestnika egzaminu

Niniejszym odwołuję się od wyniku egzaminu: