Miasto:
Poznań
Instytucja certyfikująca:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Wielkopolski w Poznaniu
Miejsce egzaminu:
Ziębicka 18
60-164 Poznań
Termin egzaminu:
13.12.2021
Koniec zapisów:
28.11.2021
Opłata:
1400,00 zł
Zapisz się

Osoba chcąca uzyskać kwalifikację "Zarządzanie procesami płacowymi" musi być gotowa do uczestnictwa w procesie strategicznego kształtowania w zakładzie pracy polityki wynagradzania pracowników oraz osób niebędących pracownikami.

Rozwiązywać złożone problemy dotyczące polityki płacowej, uwzględniając przepisy z różnych dziedzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądów. Nadzorować proces płacowy w zakładzie pracy, w tym optymalizację kosztów zatrudnienia i wdraża usprawnienia organizacyjne. Opracowuje procedury wynagradzania, sporządzając wytyczne dotyczące obiegu dokumentów, wzory i instrukcje spójne z polityką, zasadami i regulaminami wynagradzania. Sporządza dokumentację związaną z rozliczeniami płacowymi. Odpowiadać za terminową i poprawną realizację zobowiązań publicznoprawnych pracodawcy wynikających z naliczeń płacowych dla pracowników oraz osób niebędących pracownikami. Planować i nadzorować pracę zespołu odpowiadającego za realizację procesów płacowych.

Informacje dodatkowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam et ante gravida, posuere nisl id, volutpat enim. Donec a tempor leo. Integer vitae risus eget ipsum maximus mollis a nec lectus. Etiam eu malesuada lacus, vel accumsan quam. Maecenas ut turpis orci. Nam a nisi accumsan urna viverra tempus. Morbi sed interdum neque.

Kontakt z instytucją certyfikującą

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Wielkopolski w Poznaniu
Ziębicka 18
60-164 Poznań

telefon: 61 863 04 80
email: poznan@skwp.pl

Zapisz się

Dane uczestnika egzaminu

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania: