Katarzyna Tomala

prawnik, doradca podatkowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Od 1998 roku pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, audytach podatkowych, związku rachunkowości i prawa podatkowego, , prowadzeniu ksiąg podatkowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami. W latach 2001-2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Współautorka licznych publikacji z prawa podatkowego. Wieloletni wykładowca na szkoleniach dla praktyków podatkowych oraz księgowych.

dr Zofia Wierzbińska

doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident,                                    specjalista ds. rachunkowości

Członek zarządu Bene Audyt, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Zarządczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachunkowością i opodatkowaniem spółek osobowych, rachunkowością małych i średnich jednostek, użytecznością i użytkownikami sprawozdań finansowych.

W Bene Audyt nadzoruje funkcjonowanie działu ksiąg rachunkowych oraz przeprowadza badania sprawozdań finansowych. Uczestniczy również w procesach doradczych.

Piotr Liss

doradca podatkowy, Tax Partner w RSM Poland, wykładowca w SKwP

Piotr Liss do zespołu RSM Poland dołączył w 2004 roku, a cztery lata później objął tam stanowisko partnera w dziale doradztwa podatkowego.

Specjalizuje się w opodatkowaniu przedsiębiorstw, a szczególnie w podatku dochodowym oraz opodatkowaniu międzynarodowym. Nadzoruje projekty związane z restrukturyzacją podatkową, audyty podatkowe oraz due diligence.

Będąc praktykiem z wieloletnim doświadczeniem, dzieli się wiedzą podatkową, prowadząc szkolenia dla członków zarządów i służb finansowo-księgowych oraz na specjalistycznych kursach Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji o tematyce podatkowej (m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej) a także książek z opodatkowania przedsiębiorców. Członek Center of Excellence in Tax – uczestniczy w wielu konferencjach międzynarodowych zarówno jako uczestnik, jak i prelegent.

Łukasz Motała

biegły rewident, prezes zarządu firmy audytorskiej 4 AUDYT sp. z o.o.

Od wielu lat członek zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Specjalista z zakresu połączeń oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF), sporządzaniu prospektów emisyjnych oraz przygotowywaniu dokumentów informacyjnych na alternatywny system obrotu NewConnect.

Ceniony wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, były pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych jako główny księgowy i dyrektor finansowy.

Aneta Lech (Pożarowska)
prawnik, doradca podatkowy, wykładowca w SKwP

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła również Szkołę Główną Handlową oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego LexAntis oraz biuro rachunkowe w Ostrołęce. Praktykę zawodową zdobywała, pracując m.in. w izbie skarbowej w referacie podatków pośrednich oraz jako kierownik działu podatków pośrednich i opłat w urzędzie skarbowym.

Autorka książek na temat zasad rozliczania VAT, wydanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Warszawie oraz Grupę Wydawniczą INFOR, a także licznych artykułów z prawa podatkowego, opublikowanych na łamach Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz innych wydawnictw fachowych.

Agnieszka Gajewska

biegły rewident, członek Zarządu Głównego oraz wiceprezes zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP

Prezes Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie w kadencji 2015-2019. Prezes MAKTE Kancelarii Audytorów i Doradców Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej, posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych MF oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych w instytucjach finansowych.

W początkach pracy związana z Giełdą Papierów Wartościowych – nadzorowała ewidencję i obrót papierami wartościowymi. W latach 1994-2005 współtworzyła System Zarządzania „Symfonia”. Wdrażała organizację księgowości w kilkudziesięciu spółkach m.in. giełdowych, współpracowała przy prospektach emisyjnych, procesach wprowadzania spółek do publicznego obrotu, a także wdrażała międzynarodowe standardy rachunkowości. Pełniła funkcje głównego księgowego, dyrektora finansowego, członka zarządu, członka rad nadzorczych.  Bada sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane, zajmuje się doradztwem zakresie rachunkowości i systemów IT wspierających funkcjonowanie jednostek gospodarczych.

Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

Sabina Moczko-Wdowczyk

doradca podatkowy,                                                                      współzałożycielka, partner i prezes zarządu TaxAGroup

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w firmach doradczych Roedl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego oraz w Deloitte.

Autorka i współautorka licznych publikacji (artykułów, pozycji książkowych) o tematyce podatkowej. Prowadzi szkolenia dla wielu renomowanych firm szkoleniowych, biegłych rewidentów i innych grup zawodowych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Wykłada na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego. Zakres jej działań obejmuje również postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne oraz obsługę podmiotów z krajów niemieckojęzycznych.

Konferencję poprowadzi Joanna Podkówka-Sędek

Wieloletni wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Specjalista z zakresu VAT. Prowadzi także warsztaty praktyczne i szkolenia wewnętrzne dla pracowników działów finansowych i księgowych. Doświadczony wykładowca akademicki. Główna księgowa – dyrektor finansowa w międzynarodowej firmie produkcyjnej. Posiada również wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych i przeprowadzaniu audytów podatkowych.