Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce znajduje się w trakcie prac nad zdefiniowaniem „zawodu księgowego”.

Zastanawiamy się, kim jest współczesny księgowy:

  • Jaki jest zakres jego wiedzy i umiejętności?
  • Jakie czynności może wykonywać i co wchodzi w zakres jego zadań?
  • Jakie specjalizacje można wyodrębnić w zawodzie księgowego?

Pragniemy wyraźnie podkreślić, że mówiąc o „księgowym” nie mamy na myśli osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, które zwykle określa się „audytorami”. Ta grupa zawodowa jest dokładnie opisana zarówno na poziomie unijnym (poprzez dyrektywę) jaki i na poziomie poszczególnych krajów (ustawy rządowe i regulaminy organizacji zawodowych).

Interesują nas księgowi niebędący audytorami, którzy są:

1. zatrudnieni w przedsiębiorstwach (w biznesie, w sektorze publicznym, non-profit etc.),

2. wykonują wolny zawód (samozatrudnieni),

3. pracują w kancelariach księgowych.

 

Poniżej znajdują się odpowiedzi, na pytania które zadaliśmy przedstawicielom organizacji zawodowych w wybranych krajach europejskich.

 

 

 

Źródło informacji:

Wielka Brytania - Insytytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (Institute of Chartered Accountants in England and Wales - ICAEW)

Estonia - Stowarzyszenie Estońskich Księgowych (Eesti Ramatupidajate kogu - ERK)

Francja - Stowarzyszenie Biegłych Księgowych (Ordre des Expert-Comptables - OEC)

Hiszpania - Instytut Biegłych Rewidentów Hiszpanii (El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España - ICJCE)

Niemcy - Izba Biegłych Rewidentów (Wirtschaftsprüfer Kammer - WPK)

Rumunia - Stowarzyszenie Biegłych i Certyfikowanych Księgowych Rumunii - CECCAR (Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - CECCA)

Włochy - Stowarzyszenie Biegłych Księgowych i Ekspertów Księgowych (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - CNDCEC)