Warsztaty Sieci Uczciwości Finansowej (FIN)
zorganizowane w Brukseli
przez Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW)

 

Sieć Uczciwości Finansowej (FIN) jest efektem ustaleń Strategicznego Forum Zawodu Księgowego (APSF). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od lat jest od aktywnym uczestnikiem tego forum. Celem FIN jest wypracowanie standardów nadzoru nad jakością podmiotów zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych. Z ramienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w warsztatach Sieci Uczciwości Zawodowej wziął udział prof. dr hab. Stanisław Hońko.

Spotkanie w Brukseli było pierwszym warsztatem w ramach FIN. Prowadzący warsztaty dr Martin Manuzi (ICAEW) zauważył, że mimo pionierskiego charakteru tego przedsięwzięcia oczekuje, że zostaną wypracowane konkretne rozwiązania ułatwiające profesjonalnym organizacjom księgowym (PAO) monitorowanie jakości usług biur rachunkowych. Uczestnicy przedstawili prawne uregulowania działalności biur rachunkowych w ich krajach, a także zasady współpracy z tymi podmiotami. W wielu krajach, podobnie jak w Polsce, nie wymaga się, aby właściciele czy pracownicy biur rachunkowych legitymowali się odpowiednim wykształceniem czy doświadczeniem zawodowym. Nie ma również obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego. Ponadto, biura te nie podlegają również nadzorowi ze strony państwa, co w powiązaniu ze zmniejszeniem liczby podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Warto również zauważyć, że w wielu krajach nie ma żadnych wymagań formalnych, aby wykonywać czynności doradztwa podatkowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji księgowych z następujących krajów: Bośnia, Bułgaria, Łotwa, Malta, Polska, Północna Macedonia, Wielka Brytania i Turcja. Do FIN należą również: Belgia, Cypr, Rumunia i Serbia.

close