Przynależność do Międzynarodowej Federacji Księgowej IFAC jest wielkim zaszczytem - międzynarodowa współpraca jest niezwykle ważna dla naszej organizacji. Dzięki niej, nasze Stowarzyszenie nie tylko przez wiele lat wspaniale się rozwija, ale również może wnieść bardzo wiele cennego doświadczenia do innych międzynarodowych organizacji.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od 1989 roku jest na pełnych prawach członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC. Od 2002 roku, reprezentantem naszej organizacji na walnym zgromadzeniu jest prof. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP. Jej osiągnięcia są niezmiernie znaczące dla Stowarzyszenia. W poprzednich latach, była wybrana przez IFAC, na dwie kadencje do Międzynarodowego Komitetu Rozwoju Organizacji Zawodowych.