„Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które od 1989 roku jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), ma obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach członków IFAC, posiada prawo głosu i prawo zasiadania przedstawicieli organizacji we władzach IFAC, oczywiście po uprzednim przejściu właściwej procedury kwalifikacyjnej. 45. Roczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Council Meeting – CM) członków IFAC poprzedziło 21. Światowy Kongres Księgowych” - Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu z najnowszego wydania pisma „Świat Księgowych”.