Profesor Aldona Kamela-Sowińska reprezentowała SKwP podczas rocznego Walnego Zgromadzenia członków zwyczajnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), które odbyło się w Vancouver w dniach 12-14.11.2019 r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) należy do członków zwyczajnych IFAC. Z tego tytułu ma obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach członków IFAC, ma prawo głosu i prawo zasiadania przedstawicieli organizacji we władzach IFAC po uprzednim przejściu stosownej procedury kwalifikacyjnej. SKwP na 42. Rocznym Walnym Zgromadzeniu członków IFAC reprezentowała prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SKwP. Narzędziem realizacji zadań edukacyjnych IFAC będzie I Międzynarodowe Forum Edukacyjne IFAC, które odbędzie się 10 listopada 2020 r. w Wiedniu. Forum poprzedzi Walne Zgromadzenie IFAC. Forum odbywać się będzie co 2 lata.

 

Źródło: https://ue.poznan.pl/en/uniwersytet,c13/katedra-rachunkowosci-i-rewizji-finansowej,c3138/aktualnosci,c3139/profesor-a-kamela-sowinska-uczestniczyla-w-posiedzeniu-rady,a91601.html