Profesor Aldona Kamela-Sowińska reprezentowała SKwP podczas rocznego Walnego Zgromadzenia członków zwyczajnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), które odbyło się w Sydney w dniu 1 listopada 2018

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) należy do członków zwyczajnych IFAC. Z tego tytułu ma obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach członków IFAC, ma prawo głosu i prawo zasiadania przedstawicieli organizacji we władzach IFAC po uprzednim przejściu stosownej procedury kwalifikacyjnej. SKwP na Rocznym Walnym Zgromadzeniu członków IFAC reprezentowała prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SKwP.