ŚWIATOWY KONGRES KSIĘGOWYCH IFAC

10 – 14. 11 2014 RZYM

Światowy Kongres Księgowych organizowany przez IFAC to wydarzenie, które odbywa się raz na 4 lata i jest dla środowiska księgowych i audytorów jak i świata akademickiego niezwykle ważnym wydarzeniem. Jest to bowiem spotkanie poświęcone przyszłości i wskazaniu kierunków rozwoju zarówno rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, audytu jak i samego zawodu księgowego i jego zakresu zadań i obowiązków. Świat się zmienia  raptownie, a za tymi zmianami musi postępować rachunkowość i przedstawiciele tego zawodu. IFAC reprezentuje 2,5 miliona księgowych, choć to wielkość  nieoszacowana.

W Kongresie uczestniczyło ponad 3900 ze  140 krajów .Najbardziej  liczna była delegacja z Nigerii, która liczyła 1100 reprezentantów. Druga co do liczebności była delegacja organizatorów Kongresu, Włochów, ponad 550.Niektóre kraje były bardzo licznie reprezentowane. Ponad 100 osobowe delegacje przybyły z USA, Kanady,  Japonii , Wielkiej Brytanii. Polskie SKwP reprezentowali dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu, prof. A.Kamela-Sowińska - przewodnicząca Komisji  Zagranicznej, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca  Komisji Etyki i Dorota Wyczółkowska  - kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.

O randze każdego wydarzenia kulturalnego zawodowego czy naukowego, oprócz mówców i tematów, świadczy ranga gości, którzy takie wydarzenie uświetniają swoją obecnością. W dniu otwarcia na sesji inaugurującej  Kongres głos zabrali:

  • Gerardo Longobardi, prezes Włoskiego Stowarzyszenia Księgowych,
  • Warren Allen, prezes IFAC w kadencji 2012-2014,
  • Vincenzo La Via, dyrektor generalny Włoskiego Skarbu Państwa.

Dokonano także wręczenia kongresowej nagrody dla wybitnej osobowości IFAC  tzw. IFAC Gold Service Award . Nagrodzonym był Ian Ball wieloletni dyrektor generalny IFAC, który pełnił tę funkcję 11 lat.

Zwyczajem Kongresu jest też wręczenie Nagrody Akademickiej Academic Award , której fundatorem było Nigeryjskie Stowarzyszenie Księgowych (ICA Nigeria). Do konkursu na tę nagrodę zgłosiło się 90 osób. Zakwalifikowano 40 prac i tylko te mogły ubiegać się o Nagrodę Kongresu IFAC. Wśród tych 40 prac z całego świata były dwa opracowania z Polski  prof. Aldony Kameli-Sowinskiej  - przewodniczącej Komisji Zagranicznej oraz prof. Anny  Karmańskiej - przewodniczącej  Komisji Etyk SKwP. Podkreślano, że zatwierdzenie tych opracowań to jak nominacje do naukowego Oskara.

W czasie 4 dni Kongresu wystąpiło 200 mówców prezentując całe spektrum obecnych i nadchodzących problemów rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu.

Na szczególną uwagę zasługuje sesja” KODEKS ETYKI: KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ„ ponieważ w tej sesji prelegentem i dyskutantem była przedstawicielka SKwP  prof. ANNA KARMAŃSKA, przewodnicząca Komisja Etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Kodeks etyki wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA) określa role i obowiązki  zawodowych księgowych i ma zastosowanie do wszystkich księgowych zarówno działających w sektorze  publicznym,  jak i w biznesie. Paneliści  omówili wyzwania  związane z wdrażaniem Kodeksu,  w szczególności  przez  małe i średnie firmy księgowe i audytorskie i przez księgowych w biznesie,  a także nadchodzące  zmiany w Kodeksie oraz ich konsekwencje. Była to okazja  do podzielenia się opiniami, jak osiągnąć  skuteczne wdrożenia Kodeksu na całym świecie. Najciekawsze spostrzeżenia przekazała prof. A. Karmańska ,która jako jedyny panelista została nagrodzona oklaskami w trakcie swojego wystąpienia.

Po co komu Światowy Kongres i co z tego ma polski księgowy

Prezydent IFAC w wystąpieniu powitalnym podkreślił, że księgowi to wyjątkowy zawód ,  który może pomóc rozwojowi gospodarczemu ograniczyć korupcję, przeciwstawić się bankructwu przedsiębiorstw. Ta wyjątkowa rola księgowych to dostarczanie prawidłowych, rzetelnych informacji do rozliczanie rządów, zarządów firm, organizacji non-profit i do dostarczania informacji niezbędnych do oceny przyszłości i podejmowania decyzji. W tej roli nikt nie zastąpi księgowych.

Nie ma rozwoju  bez stałego podnoszenia wiedzy i treningu, a taki można bez wątpliwości  osiągnąć uczestnicząc lub co najmniej obserwując  trendy i tendencje, o których mówią najlepsi, przedstawiciele zawodu o wysokich kwalifikacjach i wysoko usytuowani w hierarchii zawodowej i gospodarczej. Mają oni inną perspektywę oglądu zawodowego i rzadko kiedy chcą się nią dzielić. Światowy Kongres to właśnie taka niecodzienna okazja. Ocena mega trendów rozwoju zawodowego to też domena spotkań ponadnarodowych i warto ich wysłuchać. Świadomość zmian to przygotowanie się do nich, a to dotyczy wszystkich księgowych, także polskich. A zawsze warto mieć świadomość, że jest się częścią wielkiego zawodowego świata, a nie samotnym żeglarzem na morzu współczesnych problemów rachunkowości.