Accountancy Profession Strategic Forum 2019 (Strategiczne Forum Zawodu Księgowego, APSF)

W dniu 11 kwietnia 2019 r. we Florianie (Malta) odbyło się siódme spotkanie przedstawicieli profesjonalnych organizacji księgowych i biegłych rewidentów w ramach Strategicznego Forum Zawodu Księgowego (APSF 2019). Organizatorami forum byli Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) oraz Maltański Instytut Księgowych (MIA). W APSF 2019 wzięło udział 70 osób z 25 krajów. Z ramienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce udział w spotkaniu wziął prof. dr hab. Stanisław Hońko.

Plan Forum obejmował cztery sesje, poświęcone następującym zagadnieniom:

  1. Interes publiczny profesjonalnych organizacji księgowych – podejmowanie wyzwania
  2. Poprawa uczciwości finansowej w ramach gospodarek narodowych i wzmacnianie ekosystemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
  3. Elastyczność strategii profesjonalnych organizacji księgowych
  4. Nowe instrumenty finansowe