W dniach 27-28 lutego 2023 r w siedzibie IFAC w Nowym Jorku odbyło się spotkanie z kierownictwem operacyjnym (CEO) organizacji zawodowych zrzeszających księgowych. Spotkanie było zorganizowane w trybie hybrydowym. Udział bezpośredni wzięło ok. 70 osób, podobna liczba osób uczestniczyła w trybie online. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci stowarzyszeń profesjonalnych księgowych, w tym biegłych rewidentów z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki, Australii, Azji i Europy.

Tematem spotkania były przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • budowanie marki księgowych oraz uatrakcyjnienie postrzegania zawodu,
  • zachęcanie utalentowanych osób do pracy w rachunkowości,
  • szanse i zagrożenia zawodu księgowego, w tym związane z cechami osób młodego pokolenia,
  • wyzwania związanie z raportowaniem niefinansowym oraz praniem brudnych pieniędzy,
  • kwalifikacje techników ds. rachunkowości,
  • długoterminowe certyfikowane praktyki dla osób wchodzących do zawodu księgowego.

Spotkanie było bardzo interesujące i dobrze zorganizowane. Było okazją do wymiany doświadczeń i stanowi źródło inspiracji do dalszych inicjatyw na rzecz księgowych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował dr hab. Stanisław Hońko, wiceprezes Zarządu Głównego.