Międzynarodowa Federacja Księgowych

Od 1989 r. SKwP jest na pełnych prawach członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) z siedzibą w Nowym Jorku. Jest to pozarządowa organizacja o charakterze non-profit skupiająca 156 organizacji zawodowych księgowych ze 114 krajów świata. Misją IFAC jest rozwijanie i udoskonalanie praktyki wykonywania zawodu księgowych, aby dzięki stosowaniu ujednoliconych standardów mogli zawsze świadczyć wysokiej jakości usługi dla dobra interesu publicznego. We współpracy z poszczególnymi organizacjami członkowskimi, organizacjami regionalnymi oraz innymi organizacjami światowymi IFAC inicjuje, koordynuje i kieruje wydawaniem międzynarodowych oświadczeń i wytycznych z dziedziny rewizji finansowej, etyki i edukacji przeznaczonych dla księgowych zatrudnionych w sektorze prywatnym jak i publicznym. IFAC wydaje także Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej oraz Kodeks Etyki Zawodowej Księgowych.

SKwP zgłaszając swe uwagi do projektów, opracowań i wytycznych wydawanych przez IFAC aktywnie uczestniczy w procesie konsultacyjnym towarzyszącym ich wydawaniu. Dążąc do rozpropagowania międzynarodowych rozwiązań z dziedziny badania sprawozdań finansowych SKwP publikuje w porozumieniu z IFAC Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej w autoryzowanym polskim przekładzie.

Obowiązki członka IFAC

Oświadczenia w sprawie obowiązków członkowskich 1-7 opracowuje Zarząd Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Ma on prawo decydować o zmianach, uzupełnieniu lub uchyleniu OOC. Jest to dokument przedkładany do zapoznania organizacjom członkowskim IFAC i traktowania go jako punktu odniesienia przy dokonywaniu samooceny. OOC obejmują obowiązki organizacji członkowskich IFAC, dotyczące wspierania (a) przyjęcia i wdrożenia międzynarodowych standardów rachunkowości, rewizji finansowej, etyki, rachunkowości sektora publicznego, standardów edukacyjnych oraz (b) ustanawiania systemów zapewniania jakości oraz postępowań dochodzeniowych i dyscyplinarnych.

Organizacje członkowskie mają obowiązek identyfikowania i podejmowania działań w celu wypełnienia wymogów zawartych w OOC. Nawet jeśli określone OOC nie dotyczy organizacji członkowskiej bezpośrednio, organizacja jest zobowiązana, by dołożyć wszelkich starań związanych z jego przestrzeganiem. link (OOC 1-7 zaktualizowane).dokument PDF