Przedstawiciele zawodu księgowego oddziałują na społeczeństwo poprzez pełnienie różnorodnych funkcji oraz podejmowanie wielorakich działań w wielu organizacjach. Zawodowi księgowi pracują i wpływają praktycznie na wszystkie sektory gospodarki, pełniąc w nich odmienne role.

Zawodowi księgowi:

  • przyczyniają się do rozwoju poszczególnych firm, wspierają organizacje non-profit oraz pomagają rządom w realizowaniu ich gospodarczych i społecznych celów oraz
  • promują i prezentują wyniki działalności rynków finansowych za pomocą sprawozdawczości i atestowania informacji finansowych, na których mogą polegać inwestorzy oraz inni interesariusze podejmujący decyzje o alokacji środków.

Te oraz inne sposoby działania księgowych sprawiają, że są oni profesjonalistami, którzy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji do dobrobytu społeczeństwa.

Czemu służy regulacja zawodu księgowego? - odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo w Stanowisku Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

close