część 1.

Prezentujemy pierwszą część listy kluczowych technologii, wybranych przez Daniela Burrusa, który uważa je za należące do „twardych trendów”, czyli takich, które będą miały miejsce niezalenie czy tego chcemy i czy nam się podobają. Lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości, ponieważ technologie stale się rozwijają, czego skutkiem są nowe trendy oraz nowe produkty i usługi, które pojawiają się każdego dnia. Inteligentne organizacje i firmy wyprzedzają trendy, ucząc się je przewidywać i dostosowywać do swojego unikatowego środowiska.

 

  1. Sztuczna inteligencja (AI), uczenie się maszyn oraz aplikacje do przetwarzania kognitywnego

Następuje bardzo szybka rozbudowa aplikacji do przetwarzania kognitywnego (łączą ludzkie możliwości oceny i interpretacji z automatyczną, komputerową analizą danych), podobnie szybko rośnie postęp w uczeniu się maszyn i rozwój sztucznej inteligencji, w której specjalizują się np. DeepMind firmy Google i Watson firmy IBM. W połączeniu z powiązanymi w sieć inteligentnymi maszynami i czujnikami umożliwi to gigantyczny krok naprzód, dzięki wykładniczemu wzrostowi mocy obliczeniowej, pamięci cyfrowej i przepustowości. Sztuczna inteligencja będzie w coraz większym stopniu obecna w aplikacjach i procesach. Ponadto dzięki lepszym czujnikom, udoskonalonej inteligencji maszyn i komunikacji głosowej (podobnej np. do Siri) zaawansowana automatyzacja i inteligentna robotyka będą w coraz większym zakresie współpracować z ludźmi w nowy i produktywny sposób. Ponieważ sztuczna inteligencja jest stosowana do komunikacji pojazd-pojazd (V-2-V), będziemy świadkami postępu w dziedzinie wykorzystania w połowie autonomicznych i w pełni autonomicznych pojazdów.

  1. Adaptacyjne i przewidujące systemy cyberbezpieczeństwa jako odpowiedź na cyberprzestępczość

Cyberbezpieczeństwo z dziedziny niedofinansowanej stało się kluczową inwestycją w przyszłość dla wielu rządów, agend i biznesu.  Mając na uwadze szybki rozwój technologii, systemów i ludzi połączonych ze sobą w ramach tzw. internetu rzeczy lub wszechrzeczy, technologie związane z zabezpieczaniem wkraczają w nową fazę i wykorzystują tzw. adaptacyjne systemy bezpieczeństwa, opierające się na sztucznej inteligencji i analizie behawioralnej. To sprawia, że poziom zabezpieczenia wzrasta dzięki przewidywaniu i zapobieganiu, zanim nastąpi atak ceberprzestępców.

  1. Duże dane versus szybka analiza danych

Big data (duże dane) to termin na określenie ogromnej ilości danych, ale i technologii stosowanych do przechwytywania i wykorzystywania rosnących wykładniczo strumieni danych. Celem jest umożliwienie firmom wglądu i obserwowania danych w taki sposób, aby mogły szybko podejmować na ich podstawie kluczowe decyzje. Dzięki skorzystaniu z zaawansowanych usług w chmurze, szybka analiza danych będzie w coraz większym stopniu uzupełniać istniejące w firmie programy zarządzania informacjami, co umożliwi wyodrębnianie wartościowych informacji z masy dużych ilości danych. Oddzielanie „dobrych” danych od „złych” stanie się również szybko rozwijającą się usługą.

  1. Chmura obliczeniowa

Firmy każdej wielkości będą coraz częściej korzystać z różnych wariantów chmur: publicznych, prywatnych, hybrydowych i osobistych, co stanowi poważną zmianę w sposobie pozyskiwania i utrzymywania oprogramowania, sprzętu i mocy obliczeniowej oraz służy zasadniczo obniżeniu kosztów IT, zarządzania zasobami ludzkimi i sprzedaży. Jednak chmura chmurze nierówna, niektóre są zoptymalizowane dla potrzeby aplikacji stosowanych dla celów internetu rzeczy, oferując najwyższy poziom bezpieczeństwa i szybkości, inne mają niższe parametry.

  1. Wirtualizacja pamięci masowej, komputerów stacjonarnych i sieci

Wirtualizacja sprzętu i oprogramowania będzie opcją zarówno dla małych, jak i dużych firm wraz ze wzrostem bezpieczeństwa, jakie oferuje, dlatego sprzęt komputerowy jako usługa oraz oprogramowanie jako usługa stworzą produkt „IT jako usługa”.  Szybki rozwój odnotuje także wirtualizacja pamięci masowej, mocy obliczeniowej, pozwalając urządzeniom mobilnym na dostęp do możliwości, które oferują superkomputery i zastosowanie ich w procesach takich, jak zakupy i logistyka. Tego rodzaju usługi pomogą firmom obniżyć koszty dzięki dostępowi do zaawansowanego oprogramowania i najnowszych technologii, bez ponoszenia związanych z tym kosztów personelu IT i konieczności przeprowadzania czasochłonnych i kosztownych aktualizacji.

  1. Wirtualizacja procesów i usług (usługi na żądanie)

Wirtualizacja procesów i usług będzie w coraz większym stopniu wykorzystywana przez firmy, którym zależy na aktualizacji i usprawnieniu swoich dotychczasowych usług oraz szybkim wdrażaniu nowych. Szybki rozwój „współpracy jako usługi”, „bezpieczeństwa jako usługi”, „sieci kontaktów jako usługi” i wielu innych, daje początek nowemu podejściu „wszystko jako usługa” w wymiarze wirtualnym.

  1. Blockchain i kryptowaluty

System blockchain został pierwotnie zaimplementowany do przesyłania bitkoinów, jednak obecnie zyskuje w wielu obszarach szersze zastosowanie dzięki temu, że umożliwia bezpieczny, cyfrowy przesył i decentralizację transakcji poprzez wyeliminowanie pośredników, a jednocześnie pozwala na utrzymanie bezpośredniego połączenia między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Blockchain może być wykorzystywany do przesyłania kontraktów, polis ubezpieczeniowych, obligacji, głosów i innych dóbr niematerialnych, które posiadają wartość.

System blockchain zapewnia zwiększoną przejrzystość, a dzięki temu rozproszone zaufanie. Bezpieczeństwo i niższe koszty blockchain sprawią, że powstaną platformy, mające wpływ na wiele produktów i usług (zdrowie i finanse), nie mówiąc o kryptowalutach, których wartość wzrosła podobnie, jak świadomość ich istnienia (to już nie tylko bitcoiny, ale ethereum i litecoin). Bez wątpienia blockchain i kryptowaluty staną się częścią naszego życia.

Daniel Burrus

 https://www.burrus.com/resources/technology-driven-trends/