W dniu 4 grudnia 2019 r. w siedzibie zarządu Głównego SKwP odbyło się spotkanie z przedstawicielami  finansów publicznych na poziomie samorządów lokalnych Gruzji.

Delegacji złożonej z 10 szefów municypalnych departamentów finansów, audytu, budżetu i kultury przewodził David Khosruashvili – prezes Stowarzyszenia Finansistów Lokalnych Podmiotów Samorządowych Gruzji. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował Jerzy Koniecki – prezes Zarządu Głównego, prof. Ewa Hellich – członek Rady Naukowej, Jolanta Roszczyk – dyrektor Biura ZG SKwP oraz Dorota Wyczółkowska – kierownik Działu ds. Współpracy Krajowej i Zagranicznej.

W czasie spotkania dwaj prezesi dokonali  prezentacji  specyfiki działalności i głównych celów kierowanych przez nich organizacji. Prof. Ewa Hellich zaprezentowała schemat – System finansów publicznych w Polsce.

Goście z Gruzji wysoko ocenili doświadczenia edukacyjne i szkoleniowe Stowarzyszenia,  z nadzieją że zostaną jeszcze rozszerzone o szkolenia z zakresu finansów publicznych.  Prezes Jerzy Koniecki zaprosił gości do złożenia ponownej wizyty w Polsce i w Stowarzyszeniu.