Na prośbę Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM Polska) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło się zrecenzowania broszury informacyjnej dot. analizy porównawczej zawodów – „Specjaliści oraz pracownicy ds. księgowości i rachunkowości”. Wyniki zaprezentuje dr Paweł Zieniuk, wiceprezes ZG SKwP.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach wsparcia technicznego w celu ułatwienia integracji społecznej i zawodowej obywateli państw trzecich w Polsce, w tym osób uciekających z Ukrainy i realizowany jest ze środków UE. W ramach projektu przygotowano analizę porównawczą wybranych zawodów polskich i ukraińskich, w tym zawodów związanych z rachunkowością. Projekt ma podwójny cel:

  1. stworzenie praktycznego narzędzia wspomagającego porównanie kwalifikacji polskich i ukraińskich,
  2. stworzenie mapy drogowej, która pozwoli usprawnić systemowe rozwiązania związane z uznawaniem kwalifikacji z krajów trzecich.

Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się 21.09.2023.

Więcej informacji na temat projektu:

https://poland.iom.int/pl/technical-support-facilitate-social-and-labour-market-inclusion-third-country-nationals-poland-including-those-fleeing-ukraine

close