„Pojedynczo  jesteśmy słabi, ale Razem jesteśmy silni ("Alone we are weak, but Together we are strong") powiedział  ustępujący dyrektor generalny IFAC Kevin Dancey podczas odbywającego się w dniach 15-16 listopada b.r. posiedzenia Rady Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC)  w Wiedniu. Swoją wieloletnią funkcję przekazał nowo wybranemu następcy – Lee White. 

Witajcie w rodzinie IFAC! – powiedziała   Asmaa Resmouki – prezes IFAC – podczas ogłaszania nowo przyjętych członków zwyczajnych IFAC:

  • Stowarzyszenia Księgowych I Audytorów Mozambiku (OCAM)
  • Palestyńskiego  Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (PAPCA)

oraz członka stowarzyszonego:

  • Namibijskiego Instytut Zawodowych Księgowych (NIPA)

Podczas posiedzenia nagrodą IFAC Global Leadership Award uhonorowano Charles'a Tilley z Wielkiej Brytanii, za pionierskie osiągnięcia w dziedzinie rachunkowości.

Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC jest globalnym głosem zawodu księgowego. IFAC działa na rzecz interesu publicznego oraz występuje  jako  rzecznik organizacji członkowskich oraz milionów księgowych do nich należących. Dzięki swoim organizacjom członkowskich IFAC zwiększa znaczenie, reputację i wartość globalnego zawodu księgowego. Relacje i członkostwo w IFAC są wysoko cenione na całym świecie.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce będąc od 1989 r. pełnoprawnym członkiem IFAC,  ma obowiązek uczestniczenia w zgromadzeniach ogólnych, posiadając tym samym prawo głosu i zasiadania swoich przedstawicieli we władzach i organach IFAC (po uprzednim przejściu właściwej procedury kwalifikacyjnej).

W zwyczajnym posiedzeniu Rady IFAC jako delegat  z prawem głosu wzięła udział Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SKwP.