SKwP jako członek Międzynarodowej Federacji Księgowych w pełni zgadza się z głównymi celami IFAC. Przedstawiono je w Planie strategicznym IFAC na rok 2021 i kolejne lata.

Plan zawiera nie tylko cele, ale także ostrzega o nowych trendach, zmianach i wyzwaniach, które czekają księgowych i społeczeństwa. Plan opiera się na „wiecznie zielonych ramach”, jak to określa IFAC, co umożliwi zmianę działań, gdy zmienią się okoliczności.
Misja, wizja i główne cele IFAC pozostają takie same.

SKwP zachęca swoich członków i interesariuszy do zapoznania się z planem strategicznym IFAC.

Link do dokumentu: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/strategic-plan