Po raz pierwszy prezentujemy Państwu materiał dotyczący tematyki zdrowia psychicznego  z perspektywy księgowych pt. „Przewodnik dla księgowych: jak współpracować z klientem doświadczającym problemów psychicznych i trudności finansowych”.

Biura rachunkowe często stykają się z klientami określanymi jako „trudni”. Ten przewodnik odpowiada na różne wyzwania związane z efektywnym obsługiwaniem klienta uznawanego za „trudnego”, między innymi:

  • Ułatwia wczesną identyfikację problemów klienta,
  • Wskazuje skuteczne metody komunikacji i optymalizacji interakcji z klientem,
  • Przedstawia strategie wsparcia klienta w trudnościach,
  • Wprowadza w techniki minimalizowania potencjalnych postaw stygmatyzujących i promuje bardziej akceptujące podejście,
  • Pomaga utrzymać profesjonalizm w pracy z klientem, nawet w trudnych sytuacjach, co może zapobiegać eskalacji problemów,
  • Podnosi świadomość księgowych na temat wzajemnego wpływu problemów zdrowia psychicznego na sytuację finansową klienta i vice versa.

Przewodnik został opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych Australii i Nowej Zelandii (CAANZ), które reprezentuje ponad 136 tysięcy dyplomowanych księgowych na całym świecie. Na stronie internetowej CAANZ znajduje się zakładka „Dobrostan psychiczny dyplomowanych księgowych”, zawierająca zasoby i informacje wspierające zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie członków CAANZ.