23 lipca 2021 r. Rada IFAC ds. Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała projekt Międzynarodowego Standardu Badania Sprawozdań Finansowych Mniej Złożonych Jednostek (SBMZJ). Przedłożono go opinii publicznej w celu zebrania uwag i komentarzy interesariuszy.

Tło powstania standardu

Analizując w roku 2019 celowość badania mniej złożonych jednostek, IAASB otrzymała 93 pisemne odpowiedzi, które m.in. wskazywały, że  konieczne jest opublikowanie samodzielnego standardu, a zamierzonym celem jego zastosowania są wysokiej jakości badania, które zwiększą wiarygodność sprawozdań finansowych dla użytkowników. Samodzielny standard opublikowany w lipcu br. przez IAASB:

  • jest przeznaczony do badania mniej skomplikowanych podmiotów,
  • opiera się na podstawowych koncepcjach zaczerpniętych z Międzynarodowych Standardów Badania (liczących 900 stron),
  • został opracowany tak, aby był zrozumiały, jasny i zwięzły,
  • zmniejsza ryzyko tworzenia rozbieżnych zasad badania mniejszych podmiotów na całym świecie.

Link do ww. standardu w języku angielskim (liczącego 170 stron):

https://www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-international-standard-auditing-financial-statements-less-complex-entities

Uwagi do projektu ww. standardu można zgłaszać do 31 stycznia 2022 r., stosując w tym celu opcjonalnie szablon pytań.