Pod koniec 2020 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) pokonała kolejny ważny kamień milowy, którym było opracowanie i wydanie nowych, międzynarodowych standardów zarządzania jakością, podnoszących poprzeczkę dla całego środowiska księgowych.

Trzy powiązane ze sobą standardy wzmacniają, a zarazem unowocześniają podejście firm audytorskich do zarządzania jakością badania sprawozdań finansowych:

  • Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 (MSZJ 1) Zarządzanie jakością w firmach przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne usługi atestacyjne i pokrewne*
  • Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 (MSZJ 2) Przegląd jakości zleceń
  • Międzynarodowy Standard Badania 220 (MSB 220) Zarządzanie jakością badania sprawozdań finansowych (zmieniony).

Przedstawione standardy stanowią odpowiedź IAASB na coraz bardziej złożone środowisko badania i usług pokrewnych, w tym na oczekiwania interesariuszy dotyczące opracowania proaktywnych i elastycznych systemów zarządzania jakością. Nowy paradygmat, skoncentrowany na zarządzaniu jakością, umożliwi stosowanie proaktywnego, opartego na ryzyku, podejścia do badania i zleceń atestacyjnych oraz zapewni ich wyższą jakość.

Standardy przenoszą ciężar z kontroli na zarządzanie jakością zleceń wykonywanych przez firmy audytorskie. Jakość znajdzie się w centrum działania i strategii firmy audytorskiej, jeśli standardy zostaną należycie zaimplementowane – podkreśla przewodniczący IAASB Tom Seidenstein.

Firmy audytorskie będą zobligowane, aby do 15 grudnia 2022 r. opracować i wdrożyć system zarządzania jakością, który począwszy od tej daty powinien zacząć funkcjonować w praktyce. Zlecenia badania oraz przeglądy ich jakości będą musiały być wykonywane zgodnie z wymienionymi standardami w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 15 grudnia 2022 r. i później.

_________

* MSZJ 1 zastępuje dotychczasowy Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 (MSKJ 1) Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych.

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/getting-started-new-iaasb-quality-management-standards-overview