Rozpoczął się proces rekrutacji do 3 niezależnych Rad IFAC zajmujących się tworzeniem mających globalne zastosowanie standardów.

Radami poszukującymi kandydatów są:

  1. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB),
  2. Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA),
  3. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB).

Kandydatury do ww. wymienionych Rad można zgłaszać do 31 stycznia 2020 r.

Poszczególne Rady w procesie nominacji kładą nacisk – poza wymogiem technicznej wiedzy i umiejętności - na takie aspekty jak reprezentacja danego sektora (sektor publiczny, środowisko akademickie, praktycy, sporządzający sprawozdania finansowe, regulatorzy etc.) pochodzenie z określonego regionu geograficznego oraz płeć.

Wybrani kandydaci  rozpoczną pracę w każdej z Rad począwszy od stycznia 2021 r. przez okres trzech lat. Poziom zaangażowanego czasu w ciągu roku, w zależności od Rady i kandydata, wacha  się od 300 do 850 godzin (obejmujących czas podróży, przygotowania się do spotkań oraz inne formy aktywności).

IFAC – poprzez swój Komitet Nominacyjny – zachęca organizacje członkowskie oraz bezpośrednio zainteresowane osoby do udziału w procesie rekrutacji. Chodzi o wskazanie zorientowanych i dobrze przygotowanych kandydatów, mających rozeznanie i wiedzę przydatną dla tworzenia globalnych standardów.

close