II Kongres Polskiej Rachunkowości stanowi wielkie osiągnięcie, a jubileusz 110-lecia działalności stowarzyszenia polskich księgowych jest czymś niesamowitym - stwierdziła Gail McEvoy z Zarządu Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC. Zorganizowany w Warszawie Kongres podsumował osiągnięcia ostatnich 10 lat w rachunkowości oraz stojące przed nią w dobie globalizacji i rewolucji cyfrowej wyzwania.

Jesteśmy winni pamięć naszym poprzednikom. Tym, którzy w czasach zaborów założyli Związek Buchalterów, tym, którzy w okresie międzywojennym dążyli do zjednoczenia organizacji księgowych i w 1926 roku powołali Związek Księgowych w Polsce, którzy w latach drugiej wojny światowej prowadzili działalność pod pozorem usług transportowych, tym, którzy uczestniczyli w odradzaniu organizacji zawodowej w latach 1944-49 i którzy powołali dzisiejsze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przed 60-u laty, w 1957 roku” - powiedział Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego SKwP.

Przypomniał też, że od 1989 r. Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) z siedzibą w Nowym Jorku - pozarządowej organizacji o charakterze non-profit, skupiającej 156 organizacji zawodowych księgowych ze 114 krajów świata.

Kongres odbywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów. Joanna Dadacz - dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF, witając uczestników, odczytała list gratulacyjny Wiesława Janczyka - sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Dziękując za zaproszenie i gratulując uczestnikom ponad stuletniej historii organizacji, zaznaczył, że „Stowarzyszenie konsekwentnie realizuje ideę podnoszenia rangi zawodu, który wymykałby się stereotypowi buchaltera. Zawodu, który jest wykonywany przez osoby światłe, odpowiednio wykształcone oraz praktycznie przygotowane - zawodu godnego zaufania publicznego”.

Przekazał słowa uznania za staranną działalność edukacyjną i wydawniczą, a także dbałość o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków SKwP. Kończąc list, zwrócił się do uczestników kongresu „Szanowni Państwo, Antoine de Saint-Exupéry powiedział ‘Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje’. Ponad stuletnia historia działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce pokazuje, że o przyszłość polskiej rachunkowości możemy być spokojni. Członkom Państwa organizacji nie brakuje bowiem zaangażowania i pasji, aby na tym fundamencie, który został wypracowany przez kilka pokoleń entuzjastów, budować rachunkowość dopasowaną do potrzeb szerokiego kręgu interesariuszy”.

IFAC z uznaniem o SKwP

Gail McEvoy, członek Zarządu IFAC, uważa, że II Kongres Polskiej Rachunkowości „stanowi wielkie osiągnięcie”, a fakt, że polscy księgowi są od 110 lat stowarzyszeni, to „coś niesamowitego”. Natomiast działalność polskich księgowych w strukturach międzynarodowych IFAC stanowi potwierdzenie, iż SKwP spełnia wysokie standardy. „Nie ma w tym żadnego przypadku. Potrzeba wiele pracy, aby dojść do takiego poziomu, a Państwa Stowarzyszenie i jego członkowie musieli spełnić konkretne wymogi, aby zostać przyjętym” - powiedziała Gail McEvoy.

Jednocześnie przyznała, że przed wszystkimi specjalistami z branży finansowej stoi teraz wiele wyzwań. Problemy, z jakimi musi zmierzyć się każda firma, a nie tylko specjaliści księgowi, dotyczą - według niej - głównie dynamicznego rozwoju technologii, możliwości jej pożytkowania i sposobu korzystania z niej przez księgowych jako doradców środowisk biznesowych. Dlatego poznawanie nowych technologii i ich optymalne stosowanie należą do najważniejszych wyzwań stojących przed księgowymi na całym świecie.

„Wiele osób z przerażeniem patrzy na tempo, w jakim technika idzie do przodu, bojąc się utraty pracy i tego, że zastąpią je roboty” - powiedziała. Jednak tak być nie musi, ale - jej zdaniem - księgowi powinni „otworzyć się na nowe możliwości i opanować nowoczesne rozwiązania, pokazując przedsiębiorcom, jak je wykorzystać w prowadzonej przez nich działalności”.

Niestraszne programy komputerowe

„Księgowi od dawna radzą sobie z oprogramowaniem, bo pierwsze programy zaczęli wykorzystywać jakieś dwadzieścia lat temu” - ocenił Robert Czuła, prezes spółki „Soneta”- producenta oprogramowania enova365. Natomiast ogromnym wyzwaniem staje się coraz większa ilość danych do przetworzenia i wykorzystania. Zmienia się także rola księgowego.

„Kiedyś księgowy bardziej działał na danych post factum, dzisiaj jest to przewidywanie przyszłości i tutaj bez technologii nic się nie da zrobić, bo popularne big data to bardzo dużo danych zmiennych w czasie, które należy odnieść do własnych informacji” - powiedział Robert Czuła. Podkreślił przy tym, że nie jest to wykonalne bez dobrych narzędzi informatycznych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska zauważyła, że księgowość komplikuje się, ponieważ komplikuje się świat.

„Nowe regulacje bardzo często są zmieniane, ciągle są jakieś modyfikacje... To sprawia, że obraz biznesu, jaki tworzy rachunkowość(…), ta fotografia biznesu staje się coraz bardziej nieprzejrzysta” - oceniła. Zaznaczyła, że sytuacja ta sprawia największe trudności zwłaszcza małym przedsiębiorstwom, które mają problemy z radzeniem sobie z nowymi wymogami rachunkowości. Dlatego warto - jej zdaniem - zastanowić się, czy rachunkowość zmierza we właściwym kierunku.

Korzystne dla wielu przedsiębiorstw zmiany w ustawie o rachunkowości zapowiedziała podczas Kongresu Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości przy ministrze finansów.

„Jest przygotowywany kolejny pakiet tak zwanej konstytucji dla biznesu i w ramach wielu zmian w innych ustawach będzie przygotowana również zmiana ustawy o rachunkowości, zmierzająca do dalszych uproszczeń, do dalszego zbliżenia prawa podatkowego do prawa bilansowego, zwiększenia ilości jednostek, które będą mogły z tych uproszczeń korzystać. Idziemy w kierunku małego, mikro przedsiębiorcy, tak aby ta rachunkowość była dla niego jak najłatwiejsza” - powiedziała Joanna Dadacz.

Międzynarodowe porozumienie

II Kongres Polskiej Rachunkowości oraz obecność przedstawicieli stowarzyszeń księgowych z zagranicy był również okazją do zawarcia porozumienia o współpracy. Podpisane przez osiem organizacji porozumienie ma charakter otwarty dla innych organizacji księgowych na świecie.

„Chcemy wspólnie działać, aby być silniejszymi, aby środowisko księgowych zdobywało wysoką rangę w zawodzie, jak również chcemy wymieniać się doświadczeniami, bo to jest olbrzymia wartość dodana” - powiedział Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zrzesza ponad 22 tys. członków. Ze szkoleń organizowanych przez SKwP korzysta rocznie około 80 tys. osób. Stowarzyszenie wprowadziło czterostopniową certyfikację zawodową, potwierdzającą kwalifikacje na poziomie księgowego, specjalisty ds. rachunkowości, głównego księgowego i dyplomowanego księgowego. Nadaje również tytuły zawodowe certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz certyfikowanego eksperta usług księgowych.

 

Źródło: https://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/artykuly/2017/6/22/Mi%C4%99dzynarodowe%20uznanie%20dla%20polskich%20ksi%C4%99gowych%20-%20relacja%20z%20kongresu%20SKwP